Leon na Seice ag seinm Chláirseach na hÉireann
LEON NA SEICE I nGLEIC LE CLÁIRSEACH NA hÉIREANN
MACHNAÍM, DÁ BHRÍ SIN, SCRÍOBHAIM  
Aoine
17
Aibreán
2009

Éire mar 100 duine

Is nós don stát seo daonáireamh a réiteach gach cúpla bliain agus na staitisticí a bhaintear as a chur ar fáil don phobal. Is maith an rud é sin ach tá fadhb amháin leis: tá staitisticí leadránach agus ní léann éinne iad. Dá bhrí sin, shocraigh mise, bhur mblagadóir dílis, cuid de na staitisticí ón daonáireamh deireanach (2006) a shimpliú agus iad a léiriú i bhfoirm léarscáileanna.

Seo é an scéal: déan dearmad go bhfuil breis is ceithre mhilliún duine ag maireachtáil i bPoblacht na hÉireann agus samhlaigh nach bhfuil ann ach 100 duine...

Inimirce

Mura mbeadh in Éirinn ach 100 duine, bheadh...

  • 89 díobh ina nÉireannaigh
  • 4 díobh de bhunadh mhór-roinn na hEorpa
  • 3 díobh de bhunadh na Ríochta Aontaithe
  • 1 díobh de bhunadh na hÁise
  • 3 díobh de bhunadh thíortha eile

Tá na huimhreacha seo bunaithe ar an mhéid a thuairiscíonn daoine fúthu féin ar fhoirm an daonáirimh. Feictear anseo gur céatadán íseal é céatadán na n-inimirceach sa tír, d’ainneoin a mhó is atá an inimirce mar scéal sna meáin chumarsáide.

Reiligiún

Mura mbeadh in Éirinn ach 100 duine, bheadh...

  • 87 díobh ina gCaitlicigh
  • 4 díobh gan reiligiún
  • 3 díobh ina bProtastúnaigh
  • 1 díobh ina Moslamach
  • 5 díobh ag baint le reiligiúin eile

Rud atá suntasach anseo dar liom ná chomh hard is atá líon na gCaitliceach agus líon na gcráifeach go ginearálta. Ná déantar dearmad, áfach, gur sonraí féintuairiscithe iad seo. Ní gá gur cleachtóir gníomhach é gach duine a chuireann tic sa bhosca.

Cónaí

Mura mbeadh in Éirinn ach 100 duine, bheadh...

  • 28 díobh ina gcónaí i mBaile Átha Cliath
  • 26 díobh ina gcónaí i gCúige Laighean (seachas BÁC)
  • 28 díobh ina gcónaí i gCúige na Mumhan
  • 12 díobh ina gcónaí i gCúige Chonnacht
  • 6 díobh ina gcónaí i gCúige Uladh

Is léir go bhfuil Baile Átha Cliath chomh plódaithe go bhfuil sé ag goid i bhfad níos mó achair ar an léarscáil seo ná mar is dual dó. Agus tá breis is leath de dhaonra na tíre ina gcónaí i gCúige Laighean (BÁC san áireamh), ar geall le bruachbhailte den phríomhchathair iad codanna de. Tá líon Chúige Uladh chomh híseal sin de bharr formhór an chúige sin a bheith taobh amuigh den Phoblacht, dar ndóigh.

Teangacha

Mura mbeadh in Éirinn ach 100 duine, bheadh...

  • 55 díobh ag labhairt Béarla amháin
  • 39 díobh ag labhairt Béarla go príomha, agus Gaeilge uaireanta
  • 2 díobh ag labhairt Gaeilge go príomha
  • 1 díobh ag labhairt Polainnise
  • 3 díobh ag labhairt teangacha eile

Anois a éiríonn cúrsaí suimiúil. Is léir gur airde go mór líon na mBéarlóirí ach bhí sé sin ar eolas againn cheana. Rud atá níos suimiúla ná go bhfuil líon sách ard ann de dhaoine a bhfuil ról éigin ag an Ghaeilge ina saol, bíodh gur Béarla a labhraíonn siad go príomha. Ní fios áfach cé chomh fíor is atá an uimhir seo mar, arís, sonraí féintuairiscithe atá ann.

Fógra séanta

Tá na léaráidí seo bunaithe ar thorthaí Dhaonáireamh 2006 mar atá fáil orthu ar shuíomh Idirlín Phríomhoifig Staidrimh na hÉireann. Bhí orm léirmhíniú faoi leith a bhaint as na huimhreacha uaireanta chun iad a shimpliú. Éinne a cheapann go bhfuil an scéal simplithe an iomarca agam, bhuel, ní dó é seo.

Bónas

Tá na ceithre léaráid seo réitithe agam i bhfoirm ceithre phóstaer daite atá le híoslódáil anseo mar chomhad PDF. Priontálaigí iad, crochaigí ar bhallaí iad, agus scaipigí tuiscint níos fearr ar an staitistic!

Maith thú, a Mhícheáil! Níos fearr ná mar a dhéantar ar son tuarastail, muise.

An spéisiúil. Maith thú.

Anois, sin an chéad uair a léigh mé alt fá staitisticí ó thús go deireadh ó d’éirigh mé as an ollscolaíocht!! Bulaí fir, a Mhicilín!

An-shiumúil. GRMA as é seo a chur ar fáil.

Bualadh bos!

An-spéisiúil go deo! GMRA!

Blag na Bliana, gan aon agó. Ana-chliste.

Agus ná boichte go mór saol na Gaolainne ar an idirlíon gan na Gael-eachtrannaigh.

Fíor-spéisiúil, GRMA, agus is breá liom an cló Gaelach / Rómhánach.

Suimiúil ach tá siad míthreorach go leor. Le barrachairt, ná píchairt fúi amhain, is feidír comparáid idir na grúpai a dheanamh a lán níos fusa agus níos cruinne.

Fíor-spéisiúil, níl siad seo fheicthe agam go dtí seo!

comments powered by Disqus
Creative Commons License
Tá na haltanna ar an bhlag seo faoi chóipcheart agamsa, Michal Boleslav Měchura, mura bhfuil a mhalairt ráite. Tá cead ag gach duine na haltanna seo a athúsáid cibé bealach is mian leo, iad a chur i gcló i bhfoilseacháin eile fiú, ach cloí le forálacha Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Ireland License.
RSS RSS